Die hier versammelten Materialien begleiten meine Lehrveranstaltungen am Institut für Germanistik der Adam-Mickiewicz-Universität.

Zebrane tu materiały towarzyszą moim zajęciom dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.

W sprawie rejestracji proszę pisać na adres admin@maciejborkowski.pl. Rejestrowani są wyłącznie studenci Instytutu Filologii Gernańskiej UAM.

Pozostałe osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego zapraszam na stronę deutsch-interaktiv.eu.

Maciej Borkowski