Zebrane tu materiały towarzyszą moim zajęciom dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu. W sprawie rejestracji proszę pisać na adres admin@maciejborkowski.pl. Rejestrowani są wyłącznie pracownicy i studenci IFG UAM. Pozostałe osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego zapraszam na stronę deutsch-interaktiv.pl.

Maciej Borkowski