Zebrane tu materiały towarzyszą moim zajęciom dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu. Rejestrowani są wyłącznie pracownicy i studenci IFG UAM. Pozostałe osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego zapraszam na stronę deutsch-interaktiv.eu.

Maciej Borkowski


  Dostępne kursy

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku filologii germańskiej UAM

  Konwersatorium dla studentów III roku filologii germańskiej UAM

  dostęp do kursu wyłącznie na zaproszenie

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA II 2022

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III SS 2020

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III SS 2019

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA I WS 2018/2019

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, SUM II WS 2018/2019

  Begleitmaterialien zum Schreibseminar für Germanistikstudenten, MA I, Wintersemester 2016/2017

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2016

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2017

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA I PNJN Sprechen, Sommersemester 2015

  Begleitmaterialien zum Schreibseminar für Germanistikstudenten, MA I, Sommersemester 2015

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2017

  Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2015