• Zebrane tu materiały towarzyszą moim zajęciom dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu. Rejestrowani są wyłącznie pracownicy i studenci IFG UAM. Pozostałe osoby zainteresowane nauką języka niemieckiego zapraszam na stronę deutsch-interaktiv.eu. 

    (Witryna finansowana w całości z prywatnych środków, nie jest w żaden sposób związana z siecią AMU-Net).

    Maciej Borkowski

Dostępne kursy

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA II 

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III SS 2020

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III SS 2019

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA I WS 2018/2019

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, SUM II WS 2018/2019

Begleitmaterialien zum Schreibseminar für Germanistikstudenten, MA I, Wintersemester 2016/2017

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2016

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2017

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, MA I PNJN Sprechen, Sommersemester 2015

Begleitmaterialien zum Schreibseminar für Germanistikstudenten, MA I, Sommersemester 2015

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2017

Begleitmaterialien zum Sprachseminar für Germanistikstudenten, BA III, Sommersemester 2015

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku BA filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku filologii germańskiej UAM

Konwersatorium dla studentów III roku filologii germańskiej UAM

dostęp do kursu wyłącznie na zaproszenie