Zebrane tu materiały towarzyszą moim zajęciom dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej UAM.
W sprawie rejestracji proszę pisać na adres admin@maciejborkowski.pl. Rejestrowani są wyłącznie studenci Instytutu Filologii Gernańskiej UAM.

Maciej Borkowski