o mnie

dr Maciej Borkowski

Kierownik Pracowni Zastosowań Technologii Informacyjnej w Instytucie Filologii Germańskiej UAM

Autor i administrator edukacyjnego portalu Deutsch Interaktiv

Webmaster internetowego serwisu IFG UAM

Obszary badawcze:
CALL (Computer-assisted Language Learning), e-learning, b-learning

Adres:
Instytut Filologii Germańskiej
UAM w Poznaniu
al. Niepodległości 4
PL 61-874 Poznań

e-mail:
Maciej.Borkowski@amu.edu.pl
admin@maciejborkowski.pl

Notka biograficzna:

Studia germanistyczne na UAM w Poznaniu oraz Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (RFN)

Rozprawa doktorska: "Die Rezeption Friedrich Hebbels im Dritten Reich", promotor: prof. dr hab. dr h.c. Hubert Orłowski

Do roku 1993 pracownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej IFG UAM

1994-2012 pracownik Zakładu Dydaktyki Literatury Niemieckiej

W latach 1999-2008 kierownik Pracowni Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego IFG UAM

Od 1996 r. Kierownik Pracowni Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii IFG UAM (do 2008 Pracownia Nauczania Języka Niemieckiego ze Wspomaganiem Komputerowym)

Od 1998 r. administrator internetowego serwisu IFG UAMStrona o mnie w
WWW-Galerie, IIK Düsseldorf

Ostatnia modyfikacja: piątek, 6 październik 2017, 18:13